ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
*** 2-η Αναθεώρηση: 26-10-2009 ***


Εισαγωγή για την 1-η και 2-η αναθεώρηση:
Η 1-η αναθεώρηση αυτή αποφασίσθηκε στην ολομέλεια της ΠΚ που έγινε στην Τραβιάτα στις 9 Μαρτίου 2009 με σκοπούς:
• Την αφαίρεση των δήμων που ανήκουν πλέον στην ΠΚ Ανατολικής Αττικής
• Την βελτίωση / συμπλήρωση μερικών όρων του κανονισμού
• Τον χωρισμό του κανονισμού στο κυρίως σώμα, το οποίο θα αποτελεί την βάση του κανονισμού, και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ* όπου θα αναφέρονται τα μέρη εκείνα που υπόκεινται σε περιοδική ανανέωση: π.χ. τα πρόσωπα της συντονιστικής επιτροπής, κ.α.

Η 2-η αναθεώρηση αφορά την προσαρμογή στην κατάσταση ως είχε τον Οκτ. του 2009.


ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Σκοπός της Πολιτικής Κίνησης (ΠΚ)
Σκοπός της Πολιτικής Κίνησης βορειοανατολικών προαστίων Αθηνών είναι:
- Η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των μελών
- Η ευαισθητοποίησης και η δράση των πολιτών για τα τοπικά προβλήματα
- Η προβολή των θέσεων του κόμματος και η προσέλκυση νέων μελών
- Η γνωριμία με πολίτες και τοπικούς συλλόγους
- Η διάδοση των πράσινων ιδεών
- Ο χωρισμός της ΠΚ σε ανεξάρτητες πολιτικές κινήσεις ανά δήμο.


2. Ιδιότητα μέλους
Μέλος της ΠΚ είναι κάθε μέλος του κόμματος των ΟΠ που μένει στις περιοχές:

Μελίσσια, Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Φιλοθέη, Πεντέλη, Ψυχικό, Νέα Πεντέλη και Νέο Ψυχικό ή από άλλες γειτονικές περιοχές εφόσον το μέλος επιλέξει την δικιά μας ΠΚ για δραστηριοποίηση (ισχύει και το αντίστροφο).

Ολες οι συνεδριάσεις των μελών και των οργάνων της ΠΚ είναι ανοιχτές.
Φίλοι, μέλη του κόμματος άλλων περιοχών και άλλοι παρόντες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες, μπορούν όμως να παίρνουν τον λόγο, αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και συναινέσει το προεδρείο της σύσκεψης.


3. Συχνότητα συναντήσεων
Η ολομέλεια θα συναντάται 10-12 φορές τον χρόνο, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση. Οι συναντήσεις είναι προκαθορισμένες με βάση ημέρα και βδομάδα, κάθε 1η Τρίτη τους μονούς μήνες και κάθε 1η Δευτέρα τους ζυγούς μήνες, (2η Τρίτη του Ιανουαρίου) ή άλλη μέρα που θα καθοριστεί. Η Συντονιστική Γραμματεία συναντάται την ίδια μέρα 1 ώρα πριν και μία ή περισσότερες φορές ενδιαμέσως, αν χρειαστεί.


4. Συντονιστική επιτροπή (ΣΕ) *
Η συντονιστική επιτροπή (ΣΕ) εκπροσωπεί τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ στην περιοχή ευθύνης της Πολιτικής Κίνησης, με βάση τις θέσεις του κόμματος ή και τις αποφάσεις της Πολιτικής Κίνησης.
Ο αριθμός των μελών της συντονιστικής επιτροπής αποφασίσθηκε να είναι ζυγός / τετραμελής.
Η ΣΕ εκλέγεται σε ειδική προς τούτο μηνιαία συνέλευση και η θητεία της είναι ετήσια. Η μηνιαία Συνέλευση μπορεί να ορίσει να εκπροσωπήσει την Πολιτική Κίνηση για κάποιο θέμα, οποιοδήποτε άλλο μέλος της, πλην της ΣΕ.

Οι αποφάσεις της ΣΕ επιδιώκεται να λαμβάνονται με συναίνεση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό απαιτείται πάντα πλειοψηφία 50% +1 του συνόλου των μελών της (ανεξαρτήτως παρόντων μελών)

Για τα μέλη και την οργάνωση της ΣΕ δες το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Ένα στέλεχος της ΠΚ αναλαμβάνει την επικοινωνία με την Παναττική Συντονιστική Γραμματεία.

Ένα στέλεχος επίσης αναλαμβάνει καθήκοντα ταμία.

Ένα στέλεχος αναλαμβάνει την τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη


5. Ενημέρωση μελών και ΜΜΕ*
Ολα τα μέλη ενημερώνονται για τις μηνιαίες Συνελεύσεις της Πολιτικής Κίνησης (χρόνο, τόπο, ημερήσια διάταξη κλπ) έτσι ώστε να μην μπορεί να τεθεί πρόβλημα αποκλεισμού στην λήψη των αποφάσεων. Τα μέλη της Πολιτικής Κίνησης ενημερώνονται επίσης και για τα θέματα & πρακτικά των συνελεύσεων των συντονιστικών ή άλλων οργανωτικών συσκέψεων.

Η ενημέρωση είναι πλήρης σε ηλεκτρονική μορφή και συνοπτική εφόσον η ενημέρωση είναι μόνο τηλεφωνική.

Προτείνεται να οργανώνονται και συζητήσεις σε βασικά θεωρητικά ζητήματα.

Επίσης, ένα μέλος της ΠΚ, αναλαμβάνει την ενημέρωση των μελών και των τοπικών ΜΜΕ για τις θέσεις, τις ανακοινώσεις και τις δραστηριότητες του κόμματος σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. αποφάσεις και ανακοινώσεις του Πανελλαδικού Συμβουλίου, της ΕΓ, θεματικών ομάδων κλπ.). Δες το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για το εν λόγω μέλος.

Παράλληλα έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο blog των ΒΑ Προαστίων:
http://ecogreensba.blogspot.com/
Memo: Τεχνικός υπεύθυνος του blog είναι ο Γρηγόρης Μαλτέζος: maltezos@gmail.com


6. Απαρτία
Απαρτία υπάρχει αν συμμετέχουν το 1/8 του συνόλου των μελών (αυτών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα).
Memo: Προς το παρόν υπάρχουν ~ 50 μέλη ταμειακά εντάξει, άρα απαιτείται η παρουσία κατ΄ελάχιστο 6 μελών για απαρτία.


7. Καθορισμός ημερήσιας διάταξης των συνελεύσεων:
Η ημερήσια διάταξη των μηνιαίων συνελεύσεων καθορίζεται από την ΣΕ και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη ένα εύλογο χρονικό διάστημα ( 3-5 μέρες) πριν την πραγματοποίηση της Συνέλευσης.

Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει στην συντονιστική επιτροπή προς συζήτηση -απόφαση όποιο θέμα επιθυμεί και η ΣΕ αποφασίζει για την Ημερήσια Διάταξη της προσεχούς μηνιαίας Συνέλευσης.

Εκτακτα θέματα μπορούν να προταθούν και στην αρχή κάθε μηνιαίας Συνέλευσης, και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από 50% + 1 των παρόντων μελών, να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη.


8. Λήψη αποφάσεων
Για την λήψη των αποφάσεων επιδιώκεται η συναίνεση των μελών.
Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών.


9. Οικονομικά θέματα.
Οι οικονομικές ανάγκες της ΠΚ καλύπτονται από τα μέλη της και από δράσεις οικολογικού περιεχομένου που θα συνεισφέρουν στην οικονομική ενίσχυση της ΠΚ.


10. Ανακλητότητα μελών της συντονιστικής επιτροπής
Υπάρχει δυνατότητας ανάκλησης από τη θέση ευθύνης ενός μέλους ή μελών της ΣΕ ή άλλων εκπροσώπων, με βάση το άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού των ΟΠ (30/3/2008): «Όποιο σώμα μελών εκλέγει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, μπορεί να τον/τους ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον συμφωνούν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του σώματος αυτού».


11. Αναθεώρηση – Συμπλήρωση Κανονισμού
Σε τακτική ετήσια βάση και σε ειδική μηνιαία συνέλευση ο Κανονισμός Λειτουργίας αναθεωρείται με βάση τα θέματα που έχουν προκύψει κατά την λειτουργία της Πολιτικής Κίνησης. Για την αναθεώρηση του απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πολιτική Κίνηση Βορειοανατολικών Προαστίων Αθηνών
Ψηφίστηκε στα Βριλήσσια στις 26 Οκτωβρίου 2009
Θα επανεκτιμηθεί τον Μάρτιο του 20105. Ενημέρωση μελών και ΜΜΕ:
Επίσης, ένα μέλος της ΠΚ, αναλαμβάνει την ενημέρωση των μελών και των τοπικών ΜΜΕ για τις θέσεις, τις ανακοινώσεις και τις δραστηριότητες του κόμματος σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. αποφάσεις και ανακοινώσεις του Πανελλαδικού Συμβουλίου, της ΕΓ, θεματικών ομάδων κλπ.)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πολιτική Κίνηση Βορειοανατολικών Προαστίων ΑθηνώνΤο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ψηφίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2009