Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Στις 10 Σεπτεμβρίου σταμάτησε η συλλογή υπογραφών από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ).  Ήταν μια επιτυχής ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία του δικαίωματος όλων για ύδρευση και αποχέτευση, πρωτοβουλία ώστε να απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ιδιωτικοποίηση του νερού και της αποχέτευσης.

Περίπου 1,9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες υπόγραψαν  τη δήλωση υποστήριξης.  Κατ’ ακρίβεια έχουν περισυλλεγεί 1,547,859 υπογραφές σε ηλεκτρονική μορφή και περίπου 315,000 σε χαρτί. Σχεδόν διπλάσιες από τον στόχο του 1 εκατομμυρίου.  Επίσης, έχει ξεπεραστεί σχεδόν στο διπλάσιο το κατώτατο όριο των απαιτούμενων χωρών από 7 σε 13 χώρες.
Η Ελλάδα είναι μέσα στις 13 αυτές χώρες.  Όπως φαίνεται και από τον αναρτημένο πίνακα, υπέγραψαν 33.530 συμπολίτες  μας κι έτσι ξεπεράσαμε ως χώρα κατά πολύ το όριο των 16500 που απαιτούνταν για να μπούμε ως χώρα.


Χαιρόμαστε ιδιαίτερα στο μικρό ποσοστό που συμβάλαμε να μάθει ο κόσμος για αυτήν την πρωτοβουλία και να μαζευτούν αυτές οι υπογραφές.  Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας βοήθησαν και μας εμπιστεύτηκαν να μεταφέρουμε ηλεκτρονικά την υπογραφή τους. 


Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια είναι όλες οι υπογραφές θα παραδοθούν στις εθνικές αρχές για επαλήθευση.  Μέσα σε τρεις μήνες περίπου θα έχει επικυρωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τελικός έγκυρος αριθμός.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό μας το αίτημα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: