Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Η απάντηση των ΕΛΤΑ στην επιστολή μας

Αθήνα, 28/4/2011

Σε απάντηση του από 27-04-2011 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σχετικά με την ταχυδρομική εξυπηρέτηση των κατοίκων  της  Φιλοθέης, σας πληροφορούμε τα εξής:


Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα.

Ο ΕΛΤΑ, ο οποίος λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες της οικονομίας, αναπτύσσει και υποστηρίζει το Ταχυδρομικό Δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια.

Ειδικότερα, o ΕΛΤΑ παρακολουθεί πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογεί τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζει και επανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδρομικού Δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα Ταχυδρομικά Καταστήματα, τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.


Στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  με την εφαρμογή του Νόμου 3825/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και μετά την συγχώνευση των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού, σε ένα Δήμο Φιλοθέης -Ψυχικού, ο ΕΛΤΑ αποφάσισε την προσαρμογή του Δικτύου του στα νέα δεδομένα.


Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται ότι  οι ανάγκες της περιοχής σε ότι αφορά την ταχυδρομική εξυπηρέτηση των κατοίκων μπορούν να καλυφθούν από τα δύο Ταχυδρομικά Καταστήματα Ψυχικού, Νέου Ψυχικού  και από ένα Ταχυδρομικό Πρακτορείο το οποίο λειτουργεί στην περιοχή του Ψυχικού και  εκτελεί όλες τις εργασίες συναλλαγής του Ταχυδρομικού Καταστήματος, εκτός του έργου της διανομής. Επιπλέον, έχει προγραμματισθεί,  η σύσταση και λειτουργία ενός ακόμη  Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην περιοχή της  Φιλοθέης, το οποίο θα εκτελεί όλες τις εργασίες εκτός του έργου της διανομής.


Είμαστε στη διάθεσή σας για  κάθε τυχόν συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.  

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.


Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών - Call Center

Hellenic Post Customer Service

Vilara 2 - 10188 Athens, Greece

Tel: +30  800 11 82000 -  2103353100 - 2103353777

Δεν υπάρχουν σχόλια: