Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Συνάντηση της ΠΚ ΒΑΠ 22 Μαρτίου 2011


Η ΠΚ εξετάζει δορυφορική απεικόνιση της Ρεματιάς συγκρίνοντας την με το τι έπρεπε να ισχύει από πλευράς προστασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: