Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ενεργειακή βελτίωση δήμων

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Σχέδιο Εισαγωγής στο κείμενο προτάσεων της ΘΟ Ενέργειας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Το ενεργειακό είναι ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα σήμερα. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη η ανάγκη για μια ενεργειακή επανάσταση για μια σειρά από λόγους: πάνω από όλα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά ταυτόχρονα και την προστασία της δημόσιας υγείας, τη δημιουργία ανθρώπινων πόλεων, την ενεργειακή ανεξαρτησία, τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.
Στρατηγική επιδίωξη των Οικολόγων Πράσινων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδα συμβατά με τη βιωσιμότητα και η παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές στη μικρότερη δυνατή απόσταση από τους τόπους κατανάλωσής της.
Αν και κρίσιμες αποφάσεις και δεσμεύσεις χρειάζονται σε παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για αλλαγή του ενεργειακού μας μοντέλου.
Ιδιαίτερα μετά το ναυάγιο της Κοπεγχάγης και την ανάδειξη της απουσίας από πλευράς των αρχηγών κρατών κάθε πολιτικής βούλησης για δεσμεύσεις προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, είναι στα χέρια των Τοπικών Αρχών να προχωρήσουν πέρα και μπροστά από τις επιλογές των κυβερνήσεων. Να υιοθετήσουν σε τοπικό επίπεδο δεσμεύσεις για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να σχεδιάσουν μέτρα για την επίτευξή τους, με στρατηγικό στόχο τους Δήμους/Περιφέρειες μηδενικών εκπομπών.
Οι Τοπικές Αρχές μπορούν να συμβάλουν σε μια ενεργειακή επανάσταση ενδεικτικά μέσα από:
• Μετατροπή των δημοτικών κτιρίων σε κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου
• Δημοτικό φωτισμό ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης
• Τεχνική και οικονομική υποστήριξη προς τους πολίτες για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και εγκατάσταση οικιακών συστημάτων ΑΠΕ
• Ενεργειακά βέλτιστους οικοδομικούς κανονισμούς
• Πολιτική πράσινων προμηθειών
• Σχεδιασμό χρήσεων γης
• Πολιτική μεταφορών και στάθμευσης που αφαιρεί χώρο από το ΙΧ και τον αποδίδει στη μαζική (δημοτική ή μητροπολιτική) συγκοινωνία, τους πεζούς και τους ποδηλάτες
• Εγκατάσταση έργων ΑΠΕ μεσαίας-μεγάλης κλίμακας από δημοτική επιχείρηση
Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η κατάστρωση ενός Δημοτικού/Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που θα περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθορισμό μεσοπρόθεσμων και ενδιάμεσων στόχων, συγκεκριμενοποίηση επιμέρους μέτρων και πολιτικών μέσα από διαβούλευση, υλοποίηση των μέτρων, δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης/επαλήθευσης των αποτελεσμάτων και ενδεχόμενης αξιολόγησης και επανακαθορισμού των μέτρων και των στόχων.

Για πληροφορίες: Αλέξανδρος Αργυρόπουλος 6942-496769

Δεν υπάρχουν σχόλια: